حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 87

[ad_1]

در کتاب اِنجیل آمده است که: ای فرزند آدم! اگر تو را توانایی و ثروت دهم به دنبال کسب و کار بیشتر می پردازی و اگر تو را تنگ دست و درویش کنم، همیشه افسرده و غمگین هستی. پس بگو لذت یاد مرا کجا دنبال خواهی کرد و کی با شوق و اشتیاق به عبادت من خواهی پرداخت؟

گه اندر نعمتی، مغرور و غافلسعدی

گه اندر تنگ‌دستی، خسته و ریش (1)

چو در سَرّا و ضَرّا حالت این است (2)

ندانم کی به حق پردازی از خویش

1- خسته و ریش: آزرده و غمگین

2- سرّا و ضرّا: خوشی و ناخوشی

حتما بخوانید  حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 57: چشم پوشی از لذت دنیا

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»


Post Views:
6

[ad_2]

لینک منبع