آیا اصلاح نکردن ریش به دلیل فوت نزدیکان، اشکال دارد؟

[ad_1]

۰۰۰۷۶۱۲۷۱۳

پرسش:

آیا اصلاح نکردن ریش آشنایان میت تا روز چهلم او دلیلی اسلامی دارد و اگر این طور نیست انجام آن برای حفظ آبرو چه حکمی دارد؟

پاسخ:

در ابتدا باید گفت که؛ در جواز اصلاح کامل ریش – حتی در حالت عادی – اختلاف‌نظر وجود دارد.[۱] با این وجود، در اسلام توصیه‌ای در مورد اصلاح نکردن ریش و رفتارهایی از این دست بعد از مرگ بستگان وجود ندارد، اگرچه انجام آن نیز – اگر مخالف با صبر و رضا نباشد – مخالف با دستورات اسلام به شمار نخواهد آمد، از این‌رو؛ انجام این کار برای اعلام عزادار بودن اشکالی ندارد.

البته زنی که شوهرش فوت شده، واجب است عده نگاه دارد و از آرایش و زینت خوددارى کند.[۲]

پی نوشت:

[۱]. ر. ک: دلیل فقهی تراشیدن ریش ۳۳۱۳

[۲]. موسوی خمینی، سید روح الله، نجاه العباد، ص ۳۹۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس سره)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.


Post Views:
142

[ad_2]

لینک منبع