اگر در خواندن صیغه عقد یک حرف اشتباه شود، آیا عقد باطل است؟

[ad_1]

۰۰۰۷۶۱۲۸۲۸

یکی از مسائلی که خانواده ها و زوجین به آن بیشتر باید توجه کنند احکام زناشوئی است.

سوال:

اگر در خواندن صیغه عقد نکاح یک حرف یا بیشتر اشتباه شود، آیا عقد باطل است؟

همه مراجع: اگر معناى آن عوض شود، عقد باطل است.

منبع: توضیح ‏المسائل مراجع، م ۲۳۷۱ ؛ نورى، توضیح ‏المسائل، م ۲۳۶۷ و وحید، توضیح‏ المسائل، م‏۲۴۳۵٫


Post Views:
212

[ad_2]

لینک منبع