تربچه و این همه خاصیت

[ad_1]

3001755

ترب از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است و از زمانهای بسیار قدیم برای درمان بسیاری از بیماریها بکار می رفته است.

ترب برای دفع سنگهای صفراوی مفید است.

ترب در بعضی از اشخاص تولید گاز و آروغ می کند و تخم آن گاز و نفخ را از بین می برد.

ترب برای درمان نقرس و رماتیسم مفید است.

برگ ترب اگر با غذا خورده شود به هضم غذا کمک می کند.

آب برگ ترب برای تقویت چشم مفید است.

ترب برای درمان یرقان مفید است.

تخم ترب درد را تسکین می دهد.

در صورت مسمومیت غذایی مقداری تخم ترب را همراه با سکنجبین به بیمار بدهید باعث استفراغ می شود و معده را پاک می کند.

برای مداوای زخم های بدن از ترب و عسل ضماد تهیه کرده و روی زخم بگذارید.

دم کرده ترب ادرار آور است و برای درمان حبس البول بکار می رود.

تخم ترب ادرار آور و قاعده آور است.

اگر دست یا پای شما سرما زده است ترب را در آّب بجوشانید و بگذارید تا کمی سرد شود بطوریکه دست را نسوزاند سپس عضو سرما زده را چند بار در روز در این جوشانده قرار دهید.

دم کرده ریشه ترب تقویت کننده بدن است.

برای دفع سنگ کیسه صفرا و سرفه های تشنج آور از ترب بصورت زیر استفاده کنید:

در یک ترب بزرگ حفره ی ایجاد کرده و همچنین در ته آنهم سوراخ ریزی بوجود آورید بطوریکه آّب قطره قطره از آن خارج شود. سپس مقدایر شکر در حفره ریخته و آنرا با آب پر کنید و ترب را در دهانه شیشه یا استکانی قرار دهید که آب آن قطره قطره از سوراخ ریز ته ترب خارج شده و در داخل شیشه یا استکان پر شود. این آب را چند بار در روز بنوشید.

خوردن تخم ترب ترشح شیر را زیاد می کند.

خوردن ترب رنگ چهره را باز می کند.

جوشانده ترب برای درمان اسهال خونی مفید است.

تخم ترب اشتهاآور است.

برای از بین بردن تب تخم ترب را دم کرده و به بیمار بدهید.

تخم ترب بصورت ضماد برای ورم پستان در مادران شیرده استفاده می شود.

مضرات

اسراف در خوردن ترب موجب دل پیچه شده و برای دندان و گلو مضر است.


Post Views:
281

[ad_2]

لینک منبع